Bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve geri dönüştürmeyi esas alan döngüsel iş modelimiz; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturuyor.

surdurulebilirlikYonetimi_740x495_2.png

Sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için “Sütaşkımızla” çalışıyor, “Çiftlikten Sofralara” iş modelimizle süt değer zincirini en verimli şekilde yönetiyor, “ustalık ve uzmanlıkla” doğal lezzetlerimizi üretiyor,  geleceğimizin güvencesi “kurumsal yapımızı” güçlendiriyoruz.

"Saygı", "sorumluluk", "mükemmellik" ve "tutku"dan oluşan değerlerimiz ışığında yatırımlarımız ve tüm faaliyetlerimizin; "bireylerin sağlığı ve mutluluğuna", "toplumun gelişimi ve refahına", "çevrenin sürdürülebilirliğine" katkıda bulunmasını hedefliyoruz.

Bireylerin Sağlığı ve Mutluluğu

Birey.jpgSütün iyiliğini herkese ulaştırmak için tutkuyla çalışıyoruz. “Çiftlikten Sofralara” iş modelimizle ürünlerimizin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyor, teknolojinin getirdiği imkanlar ve inovasyonlarla iş modelimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusunu paylaşan büyük bir aileyiz. Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerini destekliyor, onların sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda çalışmalarını amaçlıyoruz.


Toplumun Gelişimi ve Refahı

toplum.jpg“Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz; yarattığı sosyo-ekonomik etkiler ve kapsayıcılığı ile “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliği taşıyor. Bu model; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü̈ harekete geçirerek binlerce insana istihdam sağlıyor, yaratılan gelirin toplumun değişik kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir gelir dağılımı etkisi yaratıyor, toplumsal kalkınmayı destekliyor.

 

Çevrenin Sürdürülebilirliği

C,evre.jpgDöngüselliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz ile toprak, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görüyoruz. Bu anlayışla onarıcı tarım ve sürdürülebilir süt hayvancılığı ilkelerine uygun faaliyet gösteriyor, toprağımızı koruyor, su ve enerjiyi verimli kullanıyor, yenilenebilir enerji üretimimizi artırıyor ve sıfır atık hedefi için çalışıyoruz.

 

          *Görsele tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. 

Sutas_SRD_04_940x627.png


sutasrapor2.png

YAZIYI PAYLAŞ