Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, şirketlerin paydaşlarına karşı sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, iş modellerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde şekillendirilmesi bekleniyor.

Sütaş Grubu olarak, kurumsal misyonumuz ve sorumlu yönetim anlayışımız doğrultusunda sürdürülebilirlik yaklaşımımızı üç temel stratejik amaç üzerine inşa ettik:

  • Sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetişmesine katkı sağlamak,
  • Yerel paydaşlarımızı destekleyecek ve geliştirecek toplumsal projelere liderlik etmek,
  • Çevresel etki alanımızı en aza indirerek, doğadan aldığımızı doğaya geri vermek. 

Bu amaçlarımızı hayata geçirebilmek için güçlü bir sürdürülebilirlik yönetimini esas alıyoruz. Etkili paydaş diyaloğu ve güçlü kurumsal yönetim süreçlerinin ise bu yaklaşımımızın başarıya ulaşması için kilit noktalar olduğuna inanıyoruz.

Biz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ve hedeflerimizi belirlerken, Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’nde yer alan 17 Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefini (SKH) temel aldık ve kendi hedeflerimiz ile eşleştirdik.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Sütaş Grubu sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, hedeflerin oluşturulması, uygulamanın izlenmesi ve denetimi, hazırlanan rapor ve iletişim planı ve ilgili tüm süreçlerin onay ve denetiminden, sürdürülebilirlikle ilgili önemli konuları Yönetim Kurulu gündemine taşımaktan sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve İletişim Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grupları arasındaki iletişimi sağlar, çalışma gruplarını ve sürdürülebilirlikle ilgili her türlü çalışmayı koordine eder. Koordinasyon ve İletişim Komitesi ayrıca iletişim planlarını hazırlar ve uygular.

Sürdürülebilirlik Komitesi asgari iki ayda bir toplanır. Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve İletişim Komitesi ise haftalık düzenli toplantılar gerçekleştirir ve aylık olarak hazırladığı çalışma raporunu Sürdürülebilirlik Komitesi’ne sunar.

YAZIYI PAYLAŞ