Uluslararası raporlama standardı olarak kabul edilen GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları doğrultusunda hazırladığımız ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sütaş Grubu olarak ilkini 2016 yılında yayımladığımız sürdürülebilirlik raporlarıyla çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konulardaki uygulamalarımızı, 2020 hedeflerimizi ve elde ettiğimiz performansı şeffaf bir şekilde paylaşmayı hedefliyoruz. 

GRI Standartları
Bu raporu Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI) Standartlarının “temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırladık. GRI’ın sunduğu Önceliklendirme Açıklamaları Hizmeti kapsamında 102-40 ile 102-49 arasındaki Genel Açıklamaların bu raporda ve GRI İçerik İndeksi tablosunda doğru biçimde yer aldığına dair onay aldık.

Raporun Kapsamı
Bu raporun içeriğini, Sütaş ve paydaşlarımız için önemli ve öncelikli görülen konulara odakladık. Bunu sağlamak için öncelikle 2016 yılında yayımlanan GRI Standartları’nda ve GRI G4 Gıda Sektör Eki’nde yer alan sürdürülebilirlik konularını temel aldık. Ayrıca kurumsal önceliklerimiz, sektörel öncelikler, küresel trendler ile kilit paydaşlarımız olarak belirlediğimiz tüketicilerin/kamuoyunun, çalışanlarımızın ve kamu kuruluşlarının bilgi ve beklentilerini de dikkate alarak, önem ve öncelik taşıyan konularımızı belirleyerek bu raporun içeriğini oluşturduk.

Rapordaki bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki iki mali yılı kapsıyor. Ayrıca performansımızı yıllar içinde karşılaştırabilmek amacıyla 2015 yılı verilerini de mümkün olduğunca rapora dâhil ettik.

Raporun Sınırları
Bu raporda sözü geçen “Sütaş Grubu”, “şirketimiz” ve “biz” kelimelerini üç farklı şirketi bünyesinde bulunduran Sütaş Grubu’nun Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri için kullandık. Dolayısıyla raporlanan veriler, aksi belirtilmediği takdirde SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. (SÜTAŞ), TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. (TARFAŞ) ve ENFAŞ Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ENFAŞ) verilerini konsolide olarak içerir.

Raporumuzdaki GRI Endeksini indirmek için tıklayın.

YAZIYI PAYLAŞ