Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla “Çiftlikten Sofralara” süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirerek, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla çalışıyoruz.

SWG_yonetim_anlayisimiz.png

Kurulduğumuz günden bugüne sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonu ile çalışmaya devam ediyoruz. Sütün doğasındaki değerleri insanlara ulaştıran, onların yaşam kalitelerini artıran, mutluluklarına katkıda bulunan lezzetli süt ürünleri üretmeyi hedeflerken tüm faaliyetlerimize dört temel strateji ile yön veriyoruz.

Temel stratejilerimiz; sütçülüğe odaklanmak, “Çiftlikten Sofralara” süt değer zincirine hakim olmak, uzmanlaşmak ve bunların sürdürülebilirliğini sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak. Bu dört temel stratejimizin özünde yer alan sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz; “bireylerin sağlığı ve mutluluğu”, “toplumun gelişimi ve refahı” ve “çevrenin sürdürülebilirliği” alanlarında önemli sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.

“Birey”,“Toplum” ve “Çevre” olarak özetlediğimiz bu üç etki alanındaki performans sonuçlarımızı, Sürdürülebilirlik Yönetimi bölümünde detaylarıyla paylaşıyoruz.
 

sutasrapor2.png

YAZIYI PAYLAŞ