Çalışanlardan müşterilere, süt üreticilerinden dağıtıcılara, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar tüm paydaşlarımızla iletişim içerisindeyiz.

Paydaşlarımızı; kurum stratejimiz ve performansımız üzerinde etki sahibi olan, aynı zamanda aldığımız kararlardan, yürüttüğümüz faaliyetlerden en çok etkilenen kişi ve kurumlar olarak tanımlıyoruz.

Tüm paydaş gruplarımıza yönelik kullandığımız diyalog platformlarını aşağıdaki tabloda özetledik. Paydaşlarımız ile bu platformalar aracılığıyla düzenli olarak iletişim kurarız. Örneğin; Sütaş Danışma Hattı tüm paydaşımızla her gün bire bir iletişimde olabildiğimiz bir iletişim platformu iken, düzenli yayınlarımız olan faaliyet raporları aracılığıyla paydaşlarımıza yılda bir ulaşırız. Tüm iletişim platformları aracılığıyla paydaşlarımızdan geribildirim alarak süreçlerimizi ve ürünlerimizi iyileştirmek, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak temel hedeflerimizdendir.

2016 yılında yayımladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz ve rapordaki bilgileri içeren web sitemiz, tüm paydaşlarımızı sürdürülebilirlik uygulamalarımız ve performansımız hakkında bilgilendirdiğimiz platformlar arasında önemli bir yer tutar.

sts paydaslar 2x.png

 

ÖNE ÇIKAN PAYDAŞ BEKLENTİLERİ

Paydaşlarımız tarafından odaklanmamız beklenen alanlar içinde çevre, gıda güvenilirliği, hayvan refahı ve sağlığı konuları üst sıralarda yer alıyor.

2015 yılında yaptığımız anketlerin sonuçları; ürünlerimizin doğallığı, Ar-Ge yatırımlarımız, çevre, atık ve enerji gibi konulardaki örnek uygulamalarımız sayesinde paydaşlarımızın Sütaş’tan beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

  • Paydaşlarımız sürdürülebilirlik bağlamında, öncelikle çevresel konularda daha etkili olacağımızı düşünüyor.
  • Odaklanmamız tavsiye edilen alanlar içinde gıda güvenilirliği ile hayvan refahı ve sağlığı konuları üst sıralarda yer alıyor.
  • Üretici/tedarikçi eğitimleri, bilinçli çiftçilerin yetiştirilmesi; mutlu, güvenli ve verimli çalışma hayatı konuları ise paydaşlarımızın çoğu tarafından önem verilen diğer başlıkları oluşturuyor.
  • Tüketicilerin beklentileri özelinde sürdürülebilir tüketim, geri dönüşüm, sağlıklı beslenme ve doğru bilgilendirme paydaşlarımızın öncelikli gördüğü diğer konular arasında yer alıyor.

Paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda 2016 ve 2017 yılında farklı çalışmaları hayata geçirdik ve bunları raporumuzda kapsamlı olarak ele aldık. Örneğin 2016 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) işbirliği ile çalışanlarımız arasında sürdürülebilir tüketim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Duyarlı Ol” (DO) projesini hayata geçirdik. Bu proje ile sürdürülebilir tüketim alanında püf noktaları, elektrik, kâğıt, atık ve su alanlarında özel tasarruf önerilerini paylaşırken, sürdürülebilir tüketime “duyarlı çalışanlar” oluşturmayı hedefledik.

Kamudaki paydaşlarımızın dikkati çektiği başlıca konulardan olan daha verimli atık yönetimi konusunda her geçen gün kendimizi geliştirdik. Bunun en önemli kanıtı, yenilenebilir enerji üretimi alanındaki yatırımlarımızdır.

Kamudaki paydaşlarımızın üzerinde önemle durduğu bir diğer konu ise üretimde verimliliğin artırılması ile sürdürülebilir hayvancılık ve sürdürülebilir tarım konusundaki örnek uygulamalarımızın yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA AKTİF ÜYELİĞİMİZ OLAN DERNEKLER

Faaliyet gösterdiğimiz süt ürünleri üretimi, gıda, enerji ve tarım faaliyetlerini kapsayan farklı sektörlere ait sektör derneklerine üyeliğimiz bulunur. Bunlar arasında yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğümüz Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) önemli bir yer tutar. Ayrıca sektörümüzün sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımız kapsamında da Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD) Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Çalışma Grubu Başkanlığı’nı 2015 yılından beri yürütüyoruz.

sts uye olunan dernekler 2x.png​​​​​​​

YAZIYI PAYLAŞ