Raporlarımızda, ilk raporlama sürecinde oluşturduğumuz “Öncelikli Konularımız Matrisi”ni temel alıyoruz.

Kapsamlı bir paydaş analizi ve önceliklendirme çalışmasını 2016 yılında yayımlanan sürdürülebilirlik raporumuzun hazırlığı sırasında gerçekleştirdik. Bu çalışmada uluslararası standartlar olan AccountAbility AA1000SE Paydaş Katılım Standardı ve GRI G4 Rehberi’ni kullandık.

Paydaş haritamızda yer alan tüm iç ve dış paydaşları; ilgi alanları, Sütaş özelinde etkileri ve Sütaş’tan beklenti ve talepleri ile ortak değer yaratma potansiyelleri açısından değerlendirdik. Yüksek potansiyelde olanları kilit paydaş olarak adlandırdık. Daha sonra saha analiz surecinde, kilit paydaşlar içinden seçilen gruplar ile farklı yöntemler kullanarak (odak grup toplantıları, derinlemesine görüşme, dijital/basılı anketler) çalışmalar gerçekleştirdik.

Paydaş katılım süreci kapsamında hazırladığımız anketlerle 950 kişiye ulaştık. Bu çalışmalar ile sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında, kilit paydaşlarımızın önemli ve öncelikli bulduğu konuları belirlemenin yanı sıra, bu paydaşlarımızla kurduğumuz kurumsal ilişkinin ve yaptığımız iletişimin metotlarını da ortaya koyduk ve değerlendirdik.

Bu matrisi güncel kurumsal önceliklerimiz, yerel ve küresel trendler, sektörümüzü ilgilendiren güncel öncelikli konular ve paydaşlarımızdan aldığımız geribildirimler bazında tekrar değerlendirdik ve bir önceki matrise kıyasla birkaç değişiklik yaptık. “Şeffaflık” ve “İletişim” konuları paydaşlarımızın dile getirdiği öncelikli konulardı, bunları yöntemlerimiz arasına dâhil ettiğimiz için bu seneki matrisimizden çıkardık. Ayrıca “Organik Gübre” gibi bazı konuların önceliği ve önemi şirketimiz için arttı, dolayısıyla bu konu matrisin ortasında konumlandı.

Matrisimizin en dış kadranında yer alan başlıklar, hem paydaşlarımız hem de Sütaş’ın önceliklerinin konsolide edilmesi ile ortaya çıkan öncelikli konularımızdır. Raporumuzda bu konulara odaklanılmakta ve performans yönetimi, ölçümleme ve sürekli iyileştirme açısından her zaman öncelikli listemizde yer almaktadırlar.

YAZIYI PAYLAŞ