1975 yılında Bursa Karacabey’de günlük 5 ton süt isleme kapasitesine sahip ilk tesisimizi kurduk. Bugün Karacabey, Aksaray ve Tire’de bulunan, günlük 3.600 ton süt işleme kapasitesine sahip 3 entegre tesisimizde üretim yapıyoruz.

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonumuzla, ineklerin beslendiği ottan sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan bütün süreci, Çiftlikten Sofralara entegre iş modelimiz ile yönetiyor ve denetliyoruz. Ürünlerimizin doğallığının ve kalitesinin güvencesi olan entegre iş modelimizin gereği olarak, süt ürünleri üretim tesislerimizin yanı sıra; süt üreticilerine yem desteği sağlayan yem fabrikaları, hayvan sağlığı ve refahı prensiplerine uygun süt sığırı çiftlikleri, süt üreticilerine sağlıklı ve verimli damızlık temini için damızlık yetiştirme merkezleri, süt üreticilerine, öğrencilere ve girişimcilere yönelik uygulamalı eğitim merkezleri ile geri kazanım ve enerji tesisleri kuruyoruz. Sürekli geliştirilen iş modelimiz, tedarik zincirinin tüm aşamalarında sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını, çevresel etkilerin en aza indirilerek, kaynakların verimli kullanılmasının şirket faaliyetlerinin tamamına entegre edilmesini öngörüyor.

Türkiye’de bu raporun kapsamına dahil olan Sütaş Grubu olarak, süt ve süt ürünleri üretimini gerçekleştiren, satış ve dağıtımını yapan SÜTAŞ A.Ş.; bitkisel ve kesif yem üretimi, süt hayvancılığı, tarımsal ticaret ve eğitim faaliyetlerini yürüten Tarımsal Faaliyetler (TARFAŞ A.Ş.) ve atık yönetimini gerçekleştiren, organik ve organomineral gübre üreten, organik atıkları biyogaza ve elektrik enerjisine dönüştüren Enerji ve Çevre Faaliyetleri (ENFAŞ A.Ş.) olmak üzere üç şirket ile faaliyet gösteriyoruz.

Türkiye’deki faaliyetlerimizin yanı sıra Anadolu sütçülüğünü ve Sütaş’ın doğal lezzetlerini önce Balkanlar’a, sonra da Avrupa pazarlarına taşıma hedefi ile kurduğumuz Balkan Dairy şirketleri de 2017 yılında hayata geçirdiğimiz yeni yapıda “Euro Dairy – Makedonya, Romanya ve Almanya” şirketleri olarak faaliyetlerini sürdürerek, uluslararası pazarlarda bizi temsil etmeye devam ediyorlar.

Sütaş Grubu olarak sadece süte ve sütçülüğe odaklanıyor; süt ve süt ürünlerinde "mükemmel" olmayı amaçlıyoruz. Türk ve Anadolu kültürünün sütçülük ile ilgili birikimini ve bu alandaki ustalığını günümüz teknolojilerini kullanma uzmanlığı ile birleştiren bir “Ustalık – Uzmanlık” anlayışını benimsiyoruz. Tüketici tercihlerini sürekli izlemek, değerlendirmek ve bunların ışığında tüketici ihtiyaç ve beklentilerine uygun doğal lezzetli süt ürünleri üretmek ve bu ürünleri milyonlarca sofraya sağlıklı ve taze bir şekilde ulaştırmak, işinin ustası ve uzmanı olmayı gerektirir.  Sütte uzmanlık, aynı zamanda genç nesillerin değişen damak tadına ve modern yaşam koşullarına uygun yeni süt ürünleri üretme yetkinliğidir. Bu anlayışla, kurulduğumuz günden beri süt ve süt ürünleri sektörüne sürekli yenilikler sunuyoruz.

Başarılı bir gelecek için kurumumuzun hangi değer ve önceliklerle, hangi süreç ve kurallarla yönetileceğini, yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını, başta çalışanlarımız olmak üzere bütün paydaşlarımızın haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenliyoruz ve bu ilkelerin iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlıyoruz.

Ülkemizin dört bir tarafına yaptığımız yatırımlarla, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonumuz doğrultusunda üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte ekonomimizin güçlenmesine destek olmaya devam ediyoruz.

YAZIYI PAYLAŞ