Sütaş’ın misyonunun temelini “Çiftlikten sofralara süt değer zincirini ve emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirmek” oluşturuyor. Bu anlayışla toprak, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görüyor ve işimizi “doğadan aldığımızı doğaya geri verme” ilkesiyle sürdürüyoruz. Sunduğumuz ürünlerin doğallığını, kalitesini ve lezzetini güvence altına almak için, ineklerin beslendiği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan tüm süreci “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizle yönetip, denetliyoruz. Bu modelin gereği olarak, süt ürünleri üretim tesislerimizin yanı sıra; süt üreticilerine yem desteği sağlayan yem fabrikaları, hayvan sağlığı ve refahı prensiplerine uygun süt sığırı çiftlikleri, süt üreticilerine sağlıklı ve verimli damızlık temini için damızlık yetiştirme merkezleri, süt üreticilerine, öğrencilere ve girişimcilere yönelik uygulamalı eğitim merkezleri kuruyoruz.

Sürekli geliştirdiğimiz bu model, tedarik zincirinin tüm aşamalarında sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını, çevresel etkilerin en aza indirilerek, kaynakların verimli kullanılmasının şirket faaliyetlerinin tamamına entegre edilmesini öngörüyor. Sürdürülebilirlik; ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim boyutlarıyla işimizin doğal bir parçası olarak özünde yer alıyor.

YAZIYI PAYLAŞ