“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimiz; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı niteliğiyle “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliği taşıyor. Bu model; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü harekete geçirirken yaratılan gelirin toplumun değişik kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir gelir dağılımı etkisi oluşturuyor ve binlerce insana istihdam sağlıyor.

SWG_toplumun_gelisimi.png

Sosyo-Ekonomik Katkılarımız

Süt, insanoğlunun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için gerekli olan besin öğelerini doğal olarak içeren, en temel, en dengeli ve en besleyici gıdadır.

Diğer yandan bu değerli gıdanın üretilmesi de; çok çeşitli sektörler üzerinde ekonomik etkileri olan, aynı zamanda kapsayıcı yönü güçlü bir ekonomik faaliyettir.

Yem bitkileri üreticileri, süt üreticileri, yem ve süt nakliyecileri, süt ürünleri imalatçıları, bu ürünleri satış noktalarına taşıyanlar ile perakendeciler dâhil edildiğinde, bu gıdanın çiftlikten sofralara ulaştırıldığı sürecin bütünü; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok farklı alt sektörü harekete geçirmekte, kırsal üretimi destekleyerek kente göçü önlemekte, milyonlarca insana istihdam yaratmaktadır. Ayrıca yaratılan gelirin toplumun değişik kesimleri tarafından bölüşüldüğü örnek bir gelir dağılımı etkisi yaratmakta ve refahın geniş kitlelere yayılmasına imkân sağlamaktadır.

Ortak değer yaratmak anlayışımızla ülkemizin dört bir tarafında yaptığımız yatırımlar ve değer zincirimizin içindeki paydaşlarımız ile ekonomik ve toplumsal refahı geliştirmek için çalışıyoruz. Ülkemize ve toplumsal refaha en büyük katkımızın, yatırımlarımızı ve üretimimizi artırarak oluşturacağımız ekonomik değer olduğunun bilincindeyiz.

2020 yılında net ciromuz 4.3 milyar TL’ye, yatırım harcamaları dahil tüm tedarikçilerimize yaptığımız ödemeler de 4.6 milyar TL’ye ulaştı.

2020 yılında yarattığımız ekonomik değer 2019 yılına oranla %10,4 artarak 4.3 milyar TL’ye, dağıtılan ekonomik değer ise %9,2 artışla 4 milyar TL’ye ulaştı.

Aksaray Etki Analizi için tıklayınız.

Bingöl Bölgesel Etki Analizi için tıklayınız.

Buzu ile Kadınlarımız Kazanıyor

Malzemelerini ulaştırdığımız 2.045 örgü seven kadın, ördükleri Buzular ile pandemi döneminde aile bütçelerine katkıda bulundular. Buzular bu sayede, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların el emeği, göz nuru ile hayat buldu, çocukları mutlu etti.

buzu_740x470.png

“Sütaş sayesinde üretebiliyorum ve ürettiklerimi insanlara ulaştırabiliyorum, emeğimin karşılığını zamanında alıyorum. Biz ev kadınlarına ulaşmak zor. Sütaş’a bize ulaştığı, sessiz çığlığımızı duyduğu, duyurduğu için teşekkür ederim.”

Mine Gülnar

“Ev kadınlarının istihdam içinde yer alması çok önemli. Sütaş’ın Buzu kampanyasında yer almak, gelir sağlamanın ötesinde özgüvenimi geliştirdi.”

Hatice Erdem

Sektörün Gelişimine Katkılarımız

Yerel Tedarikçileri Destekliyoruz!

En önemli hammaddemiz süt ve yem bitkileridir. Bu ihtiyaçlarımızı yerel tedarikçilerden karşılayarak yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz. 2020 yılı satın almamızın %98,5’ini yerel tedarikçilerden yaptık. Böylece tüm tedarikçilerimize yaptığımız 4.6 milyar TL’nin üzerindeki ödemenin büyük bölümünün yerelde kalmasını sağladık.

En önemli tedarikçilerimizden olan, on binlerce süt üreticisine düzenli gelir sağlayarak onların sosyal Güvenlik sistemine dahil olmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca sistemli eğitim ve bilgilendirmelerle üreticilerimizin gelişimlerini, ürettikleri süt miktarı ve kalitesiyle elde ettikleri geliri artırmalarını destekliyoruz.

Hayvanlarımızın yediği yemlerin aynı kalite ve standartta olması amacıyla sözleşmeli bitkisel üretim yaptırıyoruz. 2020 yılında 211 çiftçiye 16.460 dekar arazide sözleşmeli yem bitkisi üretimi yaptırdık. Bu kapsamda, kendi gübrelerimizin ve kendi belirlediğimiz tohumların kullanılmasını sağlamanın yanı sıra çiftçilerin üretim alanlarını sürekli kontrol ederek, sürdürülebilir tarım uygulamalarını da içeren konularda tarla başı eğitimleri veriyoruz.

Süt Sektörünün Gelişimine Katkıda Bulunuyoruz

Toplumsal yatırım kapsamında önem verdiğimiz konu; sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak ve sektörümüzün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini desteklemektir. Bu konuda kamu, sanayi ve üniversite iş birliklerinin gücüne inanıyoruz. Oluşturduğumuz iş birlikleri ile hem süt üreticilerine hem de öğrencilere ve girişimcilere yönelik eğitim fırsatları sunuyoruz.

NOT TUTAN.jpgSüt hayvancılığında sürdürülebilirliğin sağlanması için üretimde kalite ve verimliliğin artırılarak üreticilerin ekonomik olarak güçlenmeleri gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle Çiftlikten Sofralara entegre iş modelimizin ilk halkasını Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimiz oluşturuyor.  Merkezlerimizde süt üreticilerine yönelik düzenlediğimiz ücretsiz eğitimlerde, üreticilerin yüksek standartlarda ve yüksek verimlilikte süt elde edebilmeleri için gereken bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarıyoruz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolleri İmzalıyoruz

Süt hayvancılığı ve süt teknolojileri alanında iş birliği yapığımız üniversiteler ile bilgi ve deneyim paylaşıyor, ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere burs ve iş garantisi veriyoruz. 2000 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Protokol ile çiftçilerin eğitim sonunda Bakanlık onaylı sertifika almalarını sağladık. Böylece bu iş birliğine kamuyu da dahil ederek, Kamu - Üniversite - Sanayi iş birliğinin iyi örneklerinden birisini oluşturduk. Bursa Uludağ Üniversitesi ile 2011, Aksaray Üniversitesi ile 2014 ve Bingöl Üniversitesi ile 2018 yılında Eğitimde İş Birliği Protokolleri imzaladık.

DSC02846.jpg

Protokoller kapsamında, Karacabey Meslek Yüksek Okulu ve Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulları’nın, süt değer zincirine iş gücü yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere Sütaş’ta uygulamalı ders, işyeri eğitimi ve staj imkanı sağlıyoruz.

uzman - muhendis inek.pngEğitimde iş birliği protokollerine ek olarak üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere de Eğitime Destek Bursu veriyoruz. Tüm bu burslar karşılıksız olup, bursiyere mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor.

 

Üniversite - Sanayi İş birliği kapsamında ihtisas alanında uzmanlaşmış doktora seviyesindeki personelin yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi ile TÜBİTAK 2244 Doktora Bursluluk Protokolünü imzalayarak üç öğrencinin burs almasını sağlıyoruz.

Mesleki eğitimde iş birliği protokolleri kapsamında 170 Öğrenciye Eğitim Bursu verdik.

Okullarından başarı ile mezun olan bursiyerlerimize iş garantisi veriyoruz.

 

sutasrapor2.png

YAZIYI PAYLAŞ