Toplumsal yatırım kapsamında önem verdiğimiz konulardan biri de sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak ve sektörümüzün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini desteklemektir. Bu amaçla hem süt üreticilerine hem de öğrencilere ve girişimcilere yönelik çeşitli eğitim fırsatları sunarız.

2017 yılı sonu itibariyle, hizmet vermeye başladığı günden bu yana Eğitim Merkezlerimizde toplam 18.736 kişi eğitime katıldı ve 31.739 kişi ise Merkezlerimizi ziyaret etti.


Süt hayvancılığında sürdürülebilirliğin sağlanması için üretimde kalite ve verimliliğin artırılarak üreticilerinin ekonomik olarak güçlenmeleri gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçle sosyal sorumluluğumuzun ayrılmaz parçası olarak, 1998 yılında Karacabey’de, 2010 yılında Aksaray’da kurduğumuz Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde, süt üreticilerine yönelik ücretsiz süt hayvancılığı eğitim programları düzenliyor, üreticilerin yüksek standartlarda ve yüksek verimlilikte süt elde edebilmeleri için gereken bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarıyoruz.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Uludağ ve Aksaray Üniversiteleri ile imzaladığımız işbirliği protokolleri çerçevesinde Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde verilen eğitimlerde de işbirliği yapıyoruz. 2000 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Protokol ile, çiftçilerin eğitim sonunda Bakanlık onaylı sertifika almalarını sağladık. Böylece oluşturduğumuz işbirliğine kamuyu da dahil ederek, Kamu - Üniversite - Sanayi işbirliğinin iyi örneklerinden birisini oluşturduk.

Eğitimlerle sektörümüzün ve ülkemizin kalkınmasına hizmet ettiğimiz gibi, tüketicilerimizin daha kaliteli süt ve süt ürünleri tüketmelerini, kayıt dışı ve bilinçsiz üretim nedeniyle oluşabilecek hastalık riskinin de önüne geçmeyi ve tedarik zincirimizde oluşabilecek riskleri yönetmeyi hedefliyoruz.

Karacabey ve Aksaray’da bulunan Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde uygulamalı ve teorik olmak üzere katılımcılara aşağıdaki konularda eğitimler veririz:

  1. Süt sığırcılığına yönelik yatırım ihtiyaçları
  2. Yem bitkileri yetiştiriciliği ve yemler, gübre yönetimi
  3. Hayvanların beslenmesi
  4. Süt sığırcılığında biyogüvenlik, sürü̈ sağlığı ve hayvan hastalıkları ile mücadele
  5. Doğum hijyeni ve metritis
  6. Sağım sistemleri ve çiğ süt kalite kriterleri
  7. Çiftlik gelir-gider muhasebesi, hayvancılık desteklemeleri
  8. Çevrenin korunması, iş güvenliği
  9. Verileri kayıt altına alma ve değerlendirme

2016 yılında üreticilerin ve süt hayvancılığı yatırımı yapmak isteyenlerin talepleri çerçevesinde, tema bazlı bir günlük eğitimler düzenlemeye başladık.

Bu kapsamda bugüne kadar süt sığırcılığında çiftlik ve barınak planlama, bakım ve besleme, yem bitkileri üretimi ve silaj yapımı ile biyogüvenlik ve sürü sağlığı vb. temalarda eğitimler düzenledik. Aynı zamanda bu konularda eğitim yayınları yapıyor, kitaplar basıyoruz.

2017 yılında da eğitim programımızı ve materyallerimizi güncel bilgiler ve üreticilerimizden aldığımız geri bildirimler çerçevesinde revize ettik.

Eğitimlerin etkisini ölçmek ve daha etkin hale getirmek için eğitim verdiğimiz üreticiler arasında yaptığımız araştırmada; her 10 katılımcıdan 9’u, verdiğimiz eğitimler sonrasında ürettikleri süt miktarı ve kalitesinde önemli düzeyde artış olduğunu ve bu sebeple elde ettikleri gelirde de artış sağladıklarını belirtti.

Karacabey ve Aksaray’daki Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimiz ve merkezler bünyesindeki eğitim çiftliklerimiz isteyen herkesin ziyaretine açıktır. İsteyenler buraları ziyaret ederek, uygulamaları yerinde görebilir ve ihtiyaç duyduğu konularda bilgi alabilir.

2017 yılında başlattığımız uygulama ile her hafta 15.000 süt tedarikçisine düzenli olarak SMS ile hayvan hastalıkları başta olmak üzere hayvancılıkla ilgili önemli konularda kısa bilgiler gönderiyoruz.

Bu kapsamda 2017 yılında süt üreticilerimize toplam 802.374 adet SMS gönderdik. Süt üreticilerimiz, eğitim ve bilgilendirici mesaj uygulamalarımızın iş süreçlerine olumlu katkı yaptığı ile ilgili birçok geri bildirim iletiyorlar.

YAZIYI PAYLAŞ