Toplumsal yatırım kapsamında önem verdiğimiz konulardan biri de sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak ve sektörümüzün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini desteklemektir. Bu amaçla hem süt üreticilerine hem de öğrencilere ve girişimcilere yönelik çeşitli eğitim fırsatları sunarız.

2019 yılı sonu itibariyle, hizmet vermeye başladığı günden bu yana Eğitim Merkezlerimizde toplam 19.177 kişi eğitime katıldı ve 33.000 kişi ise Merkezlerimizi ziyaret etti.


Süt hayvancılığında sürdürülebilirliğin sağlanması için üretimde kalite ve verimliliğin artırılarak üreticilerinin ekonomik olarak güçlenmeleri gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçle sosyal sorumluluğumuzun ayrılmaz parçası olarak, 1998 yılında Karacabey’de, 2010 yılında Aksaray’da kurduğumuz Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde, süt üreticilerine yönelik ücretsiz süt hayvancılığı eğitim programları düzenliyor, üreticilerin yüksek standartlarda ve yüksek verimlilikte süt elde edebilmeleri için gereken bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarıyoruz.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Uludağ ve Aksaray Üniversiteleri ile imzaladığımız işbirliği protokolleri çerçevesinde Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde verilen eğitimlerde de işbirliği yapıyoruz. 2000 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Protokol ile çiftçilerin eğitim sonunda Bakanlık onaylı sertifika almalarını sağladık. Böylece oluşturduğumuz işbirliğine kamuyu da dahil ederek, Kamu - Üniversite - Sanayi işbirliğinin iyi örneklerinden birisini oluşturduk.

Eğitimlerle sektörümüzün ve ülkemizin kalkınmasına hizmet ettiğimiz gibi, tüketicilerimizin daha kaliteli süt ve süt ürünleri tüketmelerini, kayıt dışı ve bilinçsiz üretim nedeniyle oluşabilecek hastalık riskinin de önüne geçmeyi ve tedarik zincirimizde oluşabilecek riskleri yönetmeyi hedefliyoruz.

Karacabey ve Aksaray’da bulunan Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimizde uygulamalı ve teorik olmak üzere katılımcılara aşağıdaki konularda eğitimler veririz:

 1. Buzağıların Bakım ve Beslenmesi
 2. Genç Hayvanların Bakımı ve Beslenmesi
 3. Süt Sığırlarının Beslenmesi
 4. Süt Sığırlarında Besleme Hastalıkları
 5. Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt
 6. Mastitis ve Korunma Yolları
 7. Doğum ve Üreme Sağlığı
 8. Ayak Hastalıkları
 9. Biyogüvenlik
 10. Irk Islahı
 11. Kızgınlık Takibi
 12. Silaj Yapım ve Kullanım Teknikleri
 13. Kaliteli Kaba Yem
 14. Maliyet Çalışmaları
 15. Çiftlik ve Barınak Planlama

2016 yılından itibaren üreticilerin ve süt hayvancılığı yatırımı yapmak isteyenlerin talepleri çerçevesinde, tema bazlı bir günlük eğitimler de düzenlemeye başladık.

Bu kapsamda bugüne kadar hayvan sağlığı ve beslenmesi ile ilgili 10 adet bilgilendirici broşür oluşturduk.   

Eğitimlerin etkisini ölçmek ve daha etkin hale getirmek için eğitim verdiğimiz üreticiler arasında yaptığımız araştırmada; her 10 katılımcıdan 9’u, verdiğimiz eğitimler sonrasında ürettikleri süt miktarı ve kalitesinde önemli düzeyde artış olduğunu ve bu sebeple elde ettikleri gelirde de artış sağladıklarını belirtti.

Karacabey ve Aksaray’daki Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezlerimiz ve merkezler bünyesindeki eğitim çiftliklerimiz isteyen herkesin ziyaretine açıktır. İsteyenler buraları ziyaret ederek, uygulamaları yerinde görebilir ve ihtiyaç duyduğu konularda bilgi alabilir.

YAZIYI PAYLAŞ