Sektörümüzün sürdürülebilirliği ve gelişmesinde, nitelikli insan gücünün öneminin bilincindeyiz. Bu insan gücünün yetiştirilmesinde Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla, 1998 yılında Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında da Aksaray Üniversitesi ile eğitimde işbirliği protokolleri imzaladık. Protokoller kapsamında, Karacabey ve Aksaray’daki Meslek Yüksek Okulları’nın, süt değer zincirine işgücü yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere Sütaş’ta uygulamalı ders, işyeri eğitimi ve staj imkanı sağlıyoruz.

2012 yılında Danimarka Kold Koleji ile imzalanan işbirliği Protokolü ile eğitim faaliyetlerine uluslararası boyut kazandırıldı. Bu işbirliğinde, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak üzere karşılıklı öğrenci ve eğitmen değişimini desteklemeyi hedefliyoruz.

BURS PROGRAMLARI
Öğrenciler aynı zamanda eğitim bursu, yurt bursu ve İngilizce eğitim burslarımızdan faydalanabiliyor. 2018 yılından itibaren de bu bölümlerden başarı ile mezun olan öğrencilere iş garantisi de vermeye başladık.

Sütaş, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere de Eğitime Destek Bursu veriyor. Bu burslar karşılıksız olup ve bursiyere mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmemektedir.

Bursları, her yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde, burs kriterlerine uyan ve ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde üstün başarı gösteren öğrencilere tahsis ederiz. 

Öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla; kendilerine yaz döneminde staj imkânı sunuyoruz.

2017 yılında Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini sektöre kazandırabilmek için, bursiyerlerimizin profesyonel hayata hazırlık ile ilgili farkındalıklarını artırmak ve kariyer yönelimlerini netleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kişisel gelişim ve kariyer koçluğu uygulamasına geçtik. Bursiyerlerimizden 3. Ve 4. sınıf öğrencileri, bu konuda eğitim almış 16 yöneticimizden mentorluk desteği alıyor, Akademi Sütaşkı gelişim portalı üzerinden gelişimlerini destekleyecek online eğitimlere katılıyorlar. Tez ve ödev çalışmalarında da öğrencilere destek oluyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 300 öğrenciye burs vererek sektörün ihtiyacı olan insan gücünün yetişmesine katkı sağladık. 
sts burs_s14 2x.png

YAZIYI PAYLAŞ