Aldığımız önlemler sayesinde 2012’den bu yana, Sütaş Grubu bünyesinde ve taşeron şirketlerin çalışanlarında meslek hastalığına rastlamadık.

Sütaş olarak tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığımız olarak kabul eder; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, çalışanlarımızı oluşabilecek her türlü kaza ve meslek hastalığından korumayı süregelen ve öncelikli iş hedefimiz olarak benimseriz. Proaktif önlemler alıp, düzenli iyileştirmeler yaparak iş kazası ve meslek hastalıklarını oluşmadan engellemeyi esas alırız.

İSG Yönetimi
Sütaş üretim tesislerimiz, yem üretim tesislerimiz ve çiftliklerimizde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı uygulanmakta olup bu tesislerimiz bu standart kapsamında belgelendirilmiştir.

Sütaş bünyesinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde hedefimiz “sıfır iş kazası”dır. Bu hedefe ulaşmak için, tüm iş sahalarımızda İSG kapsamında risk analizleri yaparak risklerimizi tespit eder, bu riskleri ortadan kaldıracak aksiyonları alırız. Alt işveren çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tesislerimizde yapacakları çalışmalara başlamadan önce, iş izni sistemimiz kapsamında yapacakları işlemlerin ön risk değerlendirmesine tabi tutulurlar.

İSG Riskleri
Tesislerimizdeki başlıca iş sağlığı ve güvenliği riskleri; gürültüye bağlı işitme kaybı, çiftliklerimizde sağmal grup çalışanları için el ve ayak yaralanmaları, zoonotik hastalıklar ve yem fabrikası çalışanları için toza bağlı solunum yolu hastalıkları riskleridir.

Belirlediğimiz bu İSG risklerine odaklı olarak, süreçlerimizi kayıt ve denetimler ile geliştirip, eğitimler vasıtasıyla alınan önlemlerin benimsenmesini ve uygulanmasını sağlarız. Ayrıca “Öneri Sistemi”miz aracılığıyla, çalışanlarımızın İSG konularındaki önerilerini iletmelerine imkan sağlar, hayata geçen önerileri ödüllendiririz.

İSG Kültürü
İSG kültürümüzü yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleriz. Bunların arasında ISG Eğitimleri, ISG İletişim materyalleri, İSG tiyatrosu ve Sütaş Aile Ağacı çalışmamızı sayabiliriz.

2017 yılında farklı lokasyonlarda yaklaşık 700 çalışanımızın katıldığı toplam beş İSG tiyatrosu seansı düzenledik. Çocuklarıyla birlikte 23 Nisan Çocuk Şenliğimize katılan çalışanlarımızın fotoğraflarından Sütaş Aile Ağacı oluşturduk ve çocuklarımızın dilinden anne babalarına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mesajlar hazırladık.

İSG Eğitimleri
Temel İSG eğitimlerine ek olarak, 2017 yılında hususi araç kullanan çalışanlarımıza yönelik olarak sınıf içi ve online olarak güvenli sürüş teknikleri eğitimleri gerçekleştirdik.
 

İSG PERFORMANSIMIZ
İSG performans göstergelerimizden kaza frekans oranı ve kayıp gün oranını yaş, tecrübe, vardiya, cinsiyet kırılımlı olarak her ay raporlarız. Kaza ile sonuçlanmayan, ancak kaza gerçekleşmesine yaklaşılan durumları ise “ramak kala” formları ile düzenleriz. Ramak kala bildirimlerini de detaylı olarak inceler, gerekli düzeltici tedbirleri alırız.

Tüm iş kazalarını “İş Kazası ve Acil Durum Tahkikat Prosedürü”müz kapsamında elektronik ortamda kayıt altına alırız. Kazaların kök sebep analizlerini gerçekleştirerek tekrarlarını önlemek amacıyla iyileştirmeleri hayata geçiririz. 

2017 yılında üretim tesislerimiz ve Genel Merkez of isimize ilave olarak bölge müdürlüklerinin İSG performanslarını da elektronik ortamda takip etmeye başladık.

2016 yılında 5,71 olan kaza frekans oranımız 2017 yılında 4,44 olarak gerçekleşti.

Tüm önlemlerimize karşın, 2017 yılında Tire Entegre Tesislerimiz’de iş ortaklarımızın çalışanlarından iki kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı iş kazası gerçekleşmiştir. Benzeri kazaların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır.
sts-web-2x_s13-isg-2.png      sts isg rapor download 2x.png

YAZIYI PAYLAŞ