Sütaş olarak tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığımız olarak kabul eder; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, çalışanlarımızı oluşabilecek her türlü kaza ve meslek hastalığından korumayı süregelen ve öncelikli iş hedefimiz olarak benimseriz. Proaktif önlemler alıp, düzenli iyileştirmeler yaparak iş kazası ve meslek hastalıklarını oluşmadan engellemeyi esas alırız.

İSG Yönetimi
Sütaş üretim tesislerimiz, yem üretim tesislerimiz ve çiftliklerimizde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı uygulanmakta olup bu tesislerimiz bu standart kapsamında belgelendirilmiştir.

Sütaş bünyesinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde hedefimiz “sıfır iş kazası”dır. Bu hedefe ulaşmak için, tüm iş sahalarımızda İSG kapsamında risk analizleri yaparak risklerimizi tespit eder, bu riskleri ortadan kaldıracak aksiyonları alırız. Alt işveren çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tesislerimizde yapacakları çalışmalara başlamadan önce, iş izni sistemimiz kapsamında yapacakları işlemlerin ön risk değerlendirmesine tabi tutulurlar.

İSG Riskleri
Tesislerimizdeki başlıca iş sağlığı ve güvenliği riskleri; gürültüye bağlı işitme kaybı, çiftliklerimizde sağmal grup çalışanları için el ve ayak yaralanmaları, zoonotik hastalıklar ve yem fabrikası çalışanları için toza bağlı solunum yolu hastalıkları riskleridir.

Belirlediğimiz bu İSG risklerine odaklı olarak, süreçlerimizi kayıt ve denetimler ile geliştirip, eğitimler vasıtasıyla alınan önlemlerin benimsenmesini ve uygulanmasını sağlarız. Ayrıca “Öneri Sistemi”miz aracılığıyla, çalışanlarımızın İSG konularındaki önerilerini iletmelerine imkan sağlar, hayata geçen önerileri ödüllendiririz.

İSG Eğitimleri
2018 ve 2019 yıllarında çalışanlarımıza toplam 52.000  saatlik İSG eğitimi verilmiştir.  Temel İSG eğitimlerine ek olarak Yüksekte Çalışma, Patlamadan Korunma, Yangın Eğitimi, Tahliye Eğitimi,  İSG Teknik Eğitimi,  İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi, İlk Yardım Eğitimleri, Depremden ve Afetlerden Korunma Eğitimlerini  gerçekleştirdik. 

İSG PERFORMANSIMIZ
İSG performans göstergelerimizden kaza frekans oranı ve kayıp gün oranını yaş, tecrübe, vardiya, cinsiyet kırılımlı olarak her ay raporlarız. Kaza ile sonuçlanmayan, ancak kaza gerçekleşmesine yaklaşılan durumları ise “ramak kala” formları ile düzenleriz. Ramak kala bildirimlerini de detaylı olarak inceler, gerekli düzeltici tedbirleri alırız.

Tüm iş kazalarını “İş Kazası ve Acil Durum Tahkikat Prosedürü”müz kapsamında elektronik ortamda kayıt altına alırız. Kazaların kök sebep analizlerini gerçekleştirerek tekrarlarını önlemek amacıyla iyileştirmeleri hayata geçiririz. 

2015 yılında 6,53 olan kaza frekans oranımız, 2019 yılında 3,49 olarak gerçekleşti. ​​​​​
K082012-SURDURULEBILIRLIK WEB BANNER SLIDER_1640x1044-21.jpg      sts isg rapor download 2x.png

YAZIYI PAYLAŞ