İşe Alım ve Oryantasyon
Adaylara fırsat eşitliği sağlayacak ve en doğru şekilde istihdam edilmesine olanak verecek araç ve teknikleri kullanarak potansiyel ve yetenekli insan kaynağını şirketimize kazandırıyoruz. “Sütaşlı Olmak” Oryantasyon Programı’mızla da misyonumuzu, vizyonumuzu, değerlerimizi, etik ilkelerimizi ve iş yapış biçimimizi paylaşıyor, sütçülüğü sevdirmek ve süt aşkını yaymak için çalışıyoruz.

Ücretlendirme ve Çalışanlara Sağlanan Haklar
Ücret politikamızı şirketimizin işgücü̈ piyasasında rekabetçi olmasını ve çalışanlarımızın sürdürülebilir performansını teşvik edecek şekilde kurguladık. Çalışanlarımıza sağladığımız yan haklarımız arasında özel sağlık sigortası, çalışanın tercihine bağlı olarak şirket katkılı bireysel emeklilik sistemi, performans primi, sosyal yardımlar, yemekhane veya yemek kartı, servis veya yol ücreti, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda hediye paketi, fabrikalarda aylık erzak paketi ve kıdem ödülleri yer alıyor.

Yetenek ve Performans Yönetimi
Çalışanlarımızı ortak hedeflere yönlendirmek, verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sisteminin önemine inanıyoruz.

Yıllık Performans Yönetimi sistemimize uzman ve üzeri çalışanlarımız ile fabrikalarımızdaki “Operatör ve Takım Liderleri” dahildir. Ayrıca satış kadrolarında aylık, üç aylık ve yıllık hedef değerlendirme süreçleri bulunur.

360 Derece Değerlendirme Sistemi ile yetkinlik bazlı çok yönlü geri bildirim fırsatı sunuyoruz. 360 Derece Değerlendirme Sistemi ile çalışanlarımız astlarından, üstlerinden, iç müşterilerinden ve eşitlerinden çok yönlü̈ geri bildirim alabilmektedirler.

Şirketimizin geleceğini oluşturacak kritik insan kaynağını belirlemek, gelişimlerini planlamak, doğru bir yedekleme ve yetiştirme planı oluşturmak amacıyla Kariyer ve Gelişim Komitelerini fonksiyon bazında düzenliyoruz. Yılda bir kez yapılan Kariyer ve Gelişim Komiteleri’nde çalışanlarımızın potansiyel değerlendirmeleri yapılmakta, kariyerleriyle ilgili yönlendirmeler karara bağlanmaktadır. Değerlendirmeler; terfi, atama, ücretlendirme, eğitim ve gelişim süreçlerinin ana girdilerinden biri olarak kullanılmaktadır.

Fırsat Eşitliği
Fırsat eşitliği ilkesini her zaman insan kaynakları politika ve uygulamalarımızın merkezine koyuyoruz. Farklı bakış açılarının kurumumuza zenginlik kattığına inanarak; çalışanlarımızın cinsiyet, yaş, ırk, din, siyasi görüş ve her türlü kişisel farklılıklarına saygı gösteriyor, herkesin eşit haklara sahip olduğu, katılımcı bir iş ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

Kadın ve erkek çalışanlarımıza sağladığımız eşit ücret ve kariyer fırsatlarının yanında, verilen yan haklarda da eşitlik ilkesini baz alıyoruz. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak toplumda güçlü birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla kadın çalışan istihdamımızı artırmayı hedefliyoruz.

Çeşitlilik Göstergeleri

2019 sonu itibarıyla beyaz yaka kadrolarda çalışanların %20,8’ini kadın çalışanlar oluştururken, bu oran mavi yakalarda %13,2’dir.

YAZIYI PAYLAŞ