2016 Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçlarımız incelendiğinde, 2013 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre önemli bir iyileşme olduğu ve buna bağlı olarak kriterlerin büyük çoğunluğunda Türkiye ortalamasının belirgin bir biçimde üstünde değerlendirildiğimiz görülmektedir.

Hedefimiz; bu olumlu sonuçları her geçen gün daha da iyileştirerek çalışanlarımızın mutluluğuna katkıda bulunmak ve süt sektörünün en sevilen markası, en güvenilen kuruluşu ve lider markası olma vizyonuyla ilerlemeye devam etmektedir.

Sütaş Öneri Sistemi ile tüm çalışanlarımızın çalışma ortamı ve iş süreçleri hakkında öneri ve fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlıyoruz. Toplanan öneriler, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin birlikte görev aldığı farklı öneri komiteleri tarafından değerlendiriliyor; uygulanabilirlik ve katkı kriterlerine göre puanlanıyor. Önerileri hayata geçirerek kurum içi inovasyonu teşvik ediyor, iş süreçlerini iyileştiriyor ve katılımcı bir yönetim süreci oluşturuyoruz. 2017 yılında Öneri Sistemine 922 adet öneri yapıldı.

Önerilerin bir kısmı üretimdeki Yalın Yönetim Sistemi çalışmalarımız altında toplanıyor ve bu çalışmalar ayrı bir kategoride takip ediliyor. Bu kapsamda 2017 yılında Kaizen çalışmalarına 1.111 çalışan katılmış ve 710 iyileştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Kaizen ve Öneri çalışmaları neticesinde, 2017 yılına 617 arkadaşımız ödül almaya hak kazanmıştır.
Performans ve katkılarıyla fark yaratan ekip üyelerine “Eline, Aklına Sağlık Ödülleri” veriyoruz. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 254 arkadaşımız ödül almaya hak kazanmıştır.

Ayrıca Sütaş’a, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35… yıldır hizmet veren çalışanlarımızı, “Kıdem Ödülleri” ile onurlandırıyoruz. 2017 yılında, 565 çalışanımız kıdem ödülü̈ almıştır.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI
Araştırma sonuçlarında %27 oranında bir iyileşme sağlanarak 2013’te %60 olan bağlılık sonucu %76’ya yükseldi. 2016 yılında yaptığımız araştırma 2013 yılından farklı olarak uzman altı rolleri de kapsamış ve katılım oranı %88 olarak gerçekleşmiştir.
sts-web-2x_s13-calisankatilimi.png

YAZIYI PAYLAŞ