Akademi Sütaşkı kapsamında tasarladığımız tüm programların temelinde “iyi insan, iyi vatandaş ve isinin ustası iyi sütçüler yetiştirmek” yer alır.

Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimimizin önemli bir unsurudur. Çalışanlarımızı, yüksek motivasyon ve performans ile görevlerine devam etmeleri için kişisel gelişim, işe/pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik mesleki eğitimlerle destekliyoruz.

Eğitim ve Yetenek Gelişim faaliyetlerimiz “Akademi Sütaşkı” çatısı altında toplanmıştır. Bu kapsamda, birim ve pozisyon bazlı olarak kurumsal, mesleki, kişisel ve liderlik eğitim programlarımız bulunmaktadır. Öğrenme ve gelişim çalışmalarımız kapsamında çalışanlarımızın yanı sıra çalışanlarımızın aileleri, distribütörler, taşeronlar, stajyerler ve bursiyerler yer almaktadır.

Akademi Sütaşkı Portalı
Akademi Sütaşkı Portalı ile çalışanlarımızın zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde erişim sağlayabileceği e-öğrenme, video eğitimler, okuma materyalleri, katılım sağlanan eğitimler hakkındaki dokümanlar ve daha birçok içeriğe ulaşım imkanı sağlarız.

Eğitim Programlarımız
  Sütaşlı Olmak            Oryantasyon                Programı  Şirketimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda kurum kültürünün, ortak hedeflerin, genel      stratejik yaklaşım ve kurumsal değerlerin benimsenmesini, yaygınlaştırılmasını sağlayan     gelişim  faaliyetlerimizdir. Program kapsamında Sütaş Değerlerimiz Eğitimi, Sütaş İş Etiği  Eğitimi, Rehber Sütçü Uygulaması ve Sütçülük Merkezi Ziyareti yer alır.
  Mesleki Beceri ve      Yetkinlik Gelişim        Programları  Çalışanlarımızın mesleki teknik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik, Sütaş Satış Okulu, Sütaş    Üretim Okulu, Fonksiyonel Gelişim Programları yürütmekteyiz. Çalışanlarımızın bireysel                yetkinlik gelişimlerini de Sütaş Uzman Programı, Yetkinlik Eğitimleri ve Sütaş Gelişim  Seminerleri ile desteklemekteyiz.
  Liderlik Gelişim          Programları   Sütaş yöneticilerinin liderlik yetkinliklerini geliştirmeye ve desteklemeye yönelik olarak Sütaş   Yönetim Okulu Programını (Yönetici, Müdür, Müdür Üstü) ve Takım Lideri Gelişim Programı’nı  yürütmekteyiz.
  Diğer Gelişim              Programlarımız   Üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalayarak çalışanlarımızın lisansüstü programlarına katılımını destekliyoruz. Çalışanlarımız Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin    lisansüstü programlarında indirimli olarak eğitim alabiliyorlar. Bu olanaktan 21   çalışanımız faydalandı.

 

YAZIYI PAYLAŞ