Toplumsal refaha en büyük katkımızın, yatırımlarımızı ve üretimimizi artırarak oluşturacağımız ekonomik değer olduğunun bilincindeyiz.

Yıldan yıla artan yatırımlarımız, gelirlerimiz ve karlılığımızla orantılı olarak, paydaşlarımıza sağladığımız katkı da gittikçe artıyor. “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimizle doğrudan istihdamın yanı sıra binlerce üretici, dağıtıcı ve nakliyeciye dolaylı istihdam ve kazanç sağlıyoruz.

2016 yılında 2.102 milyon TL olan toplam net ciromuz, 2017’de %27’lik bir artışla 2.664 milyon TL’ye ulaştı. Yine aynı yıl 95 milyon TL olan net dönem karımız, 2017 yılında %26’lık bir artış göstererek 120 milyon TL olarak gerçekleşti.

2005 yılından beri ilk 100’de yer aldığımız, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 51. sıradaki yerimizi koruduk. İşletme verimliliğinde önemli bir gösterge olduğuna inandığımız aktif devir hızımızı 2017 yılında %2,06 arttırdık.

Kurulduğumuz günden bu yana toplam 780 milyon USD yatırım gerçekleştirdik. 2016 yılında 86,7 milyon USD, 2017 yılında da 32,5 milyon USD’lik yatırım yaptık. Gerek çevreye olan duyarlılığımızın, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak, Ar-Ge çalışmalarımız için 2017 yılında 10 milyon TL harcama yaptık.

YAZIYI PAYLAŞ