Su, hayatımızın kaynağı… Ancak artan nüfus, tüketim ve küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle temiz suya erişim giderek zorlaşıyor. Sanılanın aksine ülkemiz, su stresi olan ülkeler arasında bulunuyor.

Entegre tesislerimiz, “su kaynakları kısıtlı” bölgelerde yer alıyor. Dolayısıyla suyu verimli kullanmak ve atık suyu doğadan aldığımız kalitede doğaya tekrar kazandırmak, sorumluluğumuz olduğu kadar öncelikli konularımız arasındadır.

Su Tüketimi
Operasyonlarımızın tamamında suyun verimli kullanımına odaklanıyoruz.
Bitkisel üretimde sulama periyotlarını ve su miktarını bitki çeşidine ve toprağın nemine göre belirliyoruz. 2015 yılında kullanmaya başladığımız damlama sulama sistemini, 2017 yılında bitkisel üretim faaliyetlerinin tamamına yaygınlaştırdık. Bu sayede yaklaşık %25-40 oranında su tasarrufu sağlarken, aynı zamanda ürün verimliliğini de %30 artırdık. 
Temizlik, yıkama ve sanitasyon işlemleri, fabrikalarımızda su tüketiminin en yoğun olduğu proseslerdir. Su verimliliği projeleri sayesinde yıkama ve evaporasyon sularımızın bir bölümünü geri dönüştürerek yeniden kullanıyoruz. 

Ton Çiğ Süt Başına Su Tüketimi
2017 yılında ton çiğ süt başına su tüketimimiz artış göstermiştir.
Bu artışın temel nedeni, Tire Entegre Tesislerimizin tam kapasite ile çalışmaya başlamamış olmasıdır.

sutas-site-eksik-gorseller_s11-suyonetimi-2.png

Not: Yukarıdaki veriler Sütaş Grubu içindir. 

Su Verimliliği Çalışmaları
Tesislerimizde işlediğimiz çiğ süt başına kullandığımız su miktarını azaltma hedefimiz doğrultusunda su verimliliğine yönelik uygulamaları hayata geçiririz. Bu alanda devam eden başlıca Ar-Ge projelerimiz:

  • Arıtma sularının geri kazanımı: Arıtma Tesisi çıkış sularının geri kazanılıp bahçe sulamada kullanılması
  • Sıvı fermente ürünün tarım arazilerinde kullanımı: Biyogaz çıktısı sıvı fermente ürünün (400 ton/gün) hijyenize edilip tarım arazilerinde kullanımının sağlanması
  • Yeni tasfiye su üretim tesisi: Üretimde kullanılan suların daha düşük maliyetle fiziksel ve kimyasal metotlarla arıtılıp yeniden kullanılması için hazır hale getirilmesi.

Su yönetimi konusunda TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde projeler yapmaya devam ediyoruz. Süt Endüstrisi Atık Sularında Aneorobik Giderim Sonrası Lamella Çöktürme Projesi’nde; Anaerobik çöktürme havuzlarında halihazırda kullanılan konvansiyonel teknoloji (gravitasyonel) yerine lamella çöktürme prensibine dayanarak, havuz içerisine yeni bir yapının kurulmasını amaçladık.

Lamella teknolojisi belli bir açıyla havuz içerisine yerleştirilen lamel dizilerinde suyun çizgisel hızının azaltılıp çöktürme işleminin daha küçük alanda yüksek verimde olmasını sağlamaktadır.

Proje sonucunda lamella çöktürme teknolojisi ile konvansiyonel teknolojiye göre kirlilik gideriminde %20 verim artışı sağladık.

Atık Su Yönetimi
Faaliyetlerimizden kaynaklanan atık sularımızın tamamını arıtıyoruz. Arıtım verimliliğini artırmak ve atıklarımızı değere dönüştürmek için önemli yatırımlar yaptık. 2008 yılından bu yana “Anaerobik Atık Su Arıtma Tesislerimizde” düşük enerji ve düşük kimyasal kullanımı ile arıtarak doğaya geri veriyoruz.

Arıtma tesislerimizde oluşan arıtma çamurlarını da enerji üretim tesislerimizde elektrik ve termal enerjiye dönüştürüyoruz.

sutas-site-eksik-gorseller-63.png

 

 

 

YAZIYI PAYLAŞ