Su, hayatımızın kaynağı… Ancak artan nüfus, tüketim ve küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle temiz suya erişim giderek zorlaşıyor. Sanılanın aksine ülkemiz, su stresi olan ülkeler arasında bulunuyor.

Dolayısıyla suyu verimli kullanmak ve atık suyu doğadan aldığımız kalitede doğaya tekrar kazandırmak, sorumluluğumuz olduğu kadar öncelikli konularımız arasındadır.

Su Tüketimi
Operasyonlarımızın tamamında suyun verimli kullanımına odaklanıyoruz.

Bitkisel üretimde sulama periyotlarını ve su miktarını bitki çeşidine ve toprağın nemine göre belirliyoruz. 2015 yılında kullanmaya başladığımız damlama sulama sistemini, bitkisel üretim faaliyetlerinin tamamına yaygınlaştırdık. Bu sayede yaklaşık %25-40 oranında su tasarrufu sağlarken, aynı zamanda ürün verimliliğini de %30 artırdık. 

Temizlik, yıkama ve sanitasyon işlemleri, fabrikalarımızda su tüketiminin en yoğun olduğu proseslerdir. Su verimliliği projeleri sayesinde yıkama ve evaporasyon sularımızın bir bölümünü geri dönüştürerek yeniden kullanıyoruz.  Bu toplam su kullanımımızın %10’una eşdeğer. ​​​ ​​

K082012-SURDURULEBILIRLIK WEB BANNER SLIDER_1640x1044-23.jpg

Not: Yukarıdaki veriler Sütaş Grubu içindir. 

Su Verimliliği Çalışmaları
Tesislerimizde işlediğimiz çiğ süt başına kullandığımız su miktarını azaltma hedefimiz doğrultusunda su yönetimi ve verimliliğine yönelik  Ar-Ge  Projeleri yapıyor, verimlilik sağlayan  uygulamaları hayata geçiriyoruz.

 Bu alanda TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz Süt Endüstrisi Atık Sularında Aneorobik Giderim Sonrası Lamella Çöktürme Projesi’nde kirlilik gideriminde konvansiyonel teknolojiye göre daha yüksek bir verime ulaştık. Bu sonuçlardan yola çıkarak, ilave yatırımlarla Aksaray ve Karacabey Atıksu Arıtma Tesislerimizi revize ettik, 

Atık Su Yönetimi
Faaliyetlerimizden kaynaklanan atık sularımızın tamamını arıtıyoruz. Arıtım verimliliğini artırmak ve atıklarımızı değere dönüştürmek için önemli yatırımlar yaptık. 2008 yılından bu yana “Anaerobik Atık Su Arıtma Tesislerimizde” düşük enerji ve düşük kimyasal kullanımı ile arıtarak doğaya geri veriyoruz.

Arıtma tesislerimizde oluşan arıtma çamurlarını da enerji üretim tesislerimizde elektrik ve termal enerjiye dönüştürüyoruz.

YAZIYI PAYLAŞ