TEMA VAKFI İŞBİRLİĞİ İLE ORGANOMİNERAL GÜBRE ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİK

Organomineral gübreler, hem organik madde kaynağı olması hem de bitkilerin ihtiyaç duydukları mineralleri içermesi bakımından önemli bir üstünlüğe sahip. Bu yüzden organomineral gübre kullanımının yaygınlaşması sürdürülebilir tarım açısından önem taşıyor.

Türkiye’de toplam tarım alanı 2011-2015 yılları arasında 2,4 milyon hektar azalmasına karşın tüketilen gübre miktarı 2007 yılına göre %16 artışla 5,9 milyon tona ulaştı. Ancak artan kimyasal gübre kullanımı ile sağlanan verim artışı, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulmasına ve özellikle de organik madde düzeyinin düşmesine neden oldu. Bunu engellemenin ve mevcut durumla mücadele etmenin en önemli ve etkin yolu, organomineral gübre kullanmaktır.

Dünyada ve ülkemizde yapılan çok sayıda araştırma, organomineral gübrelerin toprak özelliklerini iyileştirdiğini ve tarımsal ürün verimini artırdığını gösteriyor. Hem bir organik madde kaynağı olmaları hem de bitkilerin hemen ihtiyaç duydukları mineralleri içermeleri bakımından önemli bir üstünlüğe de sahip olan organomineral gübrelerin kullanımının yaygınlaşması sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıyor.

Bu bilinçle ve doğal varlıkları verimli kullanma hedefimizle, 2016 yılında Karacabey enerji tesislerimize entegre olarak işletmeye aldığımız Organik Gübre Üretim Tesisi’nde hayvansal ve bitkisel atıkları enerjiye çevirerek, çıktısını organomineral gübre olarak değerlendirmeye başladık. Yaptığımız yatırımlarla 6.000 ton’luk organomineral gübre üretim kapasitesine ulaştık. 2017 yılı içinde 1.213 ton organomineral gübre ürettik.

2017 yılında TEMA Vakfı ile işbirliği içerisinde organomineral gübrelerin tarım alanlarında kullanımı ve potansiyel uygulama alanları konusunda çalışmalara başladık. Bu konuda öncelikle bilim dünyasının organomineral gübreye bakış açısının ortaya konulması ve yapılan araştırmaların derlenmesi amacıyla bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda sunulan bildirileri kitap haline getirerek kamuoyu ile paylaştık. Bu bildirileri indirmek için lütfen tıklayınız.

Ayrıca TEMA Vakfı ile işbirliğimiz kapsamında Sütaş’ın yem bitkisi tedarik ettiği alanlarda toprak organik madde miktarını yükseltmek üzere üreticilerin organik ve organomineral gübre kullanım alışkanlıklarını arttırmayı amaçlayan yeni bir projemiz hayata geçirilecek.

3 yıl sürecek bu projede organomineral gübrelerin toprak özellikleri ile ürün verimine etkilerinin belirlenmesine yönelik deneme üretimlerinin yanı sıra çiftçilerin sürdürülebilir toprak yönetimi ve bitkisel üretim konusunda farkındalığını artırmak üzere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

 

DOĞAL ENERJİ TESİSLERİMİZDE ÜRETİLEN ORGANOMİNERAL GÜBRELER

  • Toprağın fiziksel yapısını düzeltir
  • Toprakta su geçirgenliği sağlar
  • Toprağın su tutma kapasitesini artırır
  • Topraktaki kimyasal besinleri tutarak kullanım etkinliğini artırır
  • Toprağın pH’ını dengeler
  • Topraktaki organizmanların besin kaynağıdır
  • İçerdiği yüksek bitki besin elementleri ile bitki için ideal besin kaynağıdır.

sts-web-2x_s11-gubre.png

YAZIYI PAYLAŞ