Organomineral gübreler, hem organik madde kaynağı olması hem de bitkilerin ihtiyaç duydukları mineralleri içermesi bakımından önemli bir üstünlüğe sahip. Bu yüzden organomineral gübre kullanımının yaygınlaşması sürdürülebilir tarım açısından önem taşıyor.

Türkiye’de toplam tarım alanı 2009-2019 arasında 1,2 milyon hektar (%3) azalmasına karşın tüketilen gübre miktarı aynı dönemde %18 artışla 12,2 milyon tona ulaştı.  Ancak artan kimyasal gübre kullanımı ile sağlanan verim artışı, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulmasına ve özellikle de organik madde düzeyinin düşmesine neden oldu. Bunu engellemenin ve mevcut durumla mücadele etmenin en önemli ve etkin yolu, organik ve organomineral gübre kullanmaktır.

Dünyada ve ülkemizde yapılan çok sayıda araştırma, organomineral gübrelerin toprak özelliklerini iyileştirdiğini ve tarımsal ürün verimini artırdığını gösteriyor. Hem bir organik madde kaynağı olmaları hem de bitkilerin hemen ihtiyaç duydukları mineralleri içermeleri bakımından önemli bir üstünlüğe de sahip olan organik ve organomineral gübrelerin kullanımının yaygınlaşması sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıyor.

Bu bilinçle ve doğal varlıkları verimli kullanma hedefimizle, 2016 yılında Karacabey enerji tesislerimize entegre olarak işletmeye aldığımız Organik Gübre Üretim Tesisi’nde hayvansal ve bitkisel atıkları enerjiye çevirerek, çıktısını organik ve organomineral gübre olarak değerlendirmeye başladık.

Biyogaz tesislerimizden çıkan organik gübrenin yanısıra, yaptığımız yatırımlarla 6.000 ton’luk organomineral gübre üretim kapasitesine ulaştık. 2019 yılı içinde 62.000 ton organik gübre,  2.292 ton organomineral gübre ürettik.

Organik ve organomineral gübrenin tarımsal üretimde kullanılmasının toprak yapısı ve ürün rekoltesine etkileri konusunda Ar-Ge çalışmaları ve denemelerine devam ediyoruz.

Diğer taraftan  biyogaz tesislerinin çıktısı sıvı fermente ürünün hijyenize edilip tarım arazilerinde kullanımının sağlanmasına yönelik tüm izin ve tescil süreçleri tamamlandı.  Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde bu ürünün tarla denemeleri devam etmektedir.

 DOĞAL ENERJİ TESİSLERİMİZDE ÜRETİLEN ORGANOMİNERAL GÜBRELER

  • Toprağın fiziksel yapısını düzeltir
  • Toprakta su geçirgenliği sağlar
  • Toprağın su tutma kapasitesini artırır
  • Topraktaki kimyasal besinleri tutarak kullanım etkinliğini artırır
  • Toprağın pH’ını dengeler
  • Topraktaki organizmanların besin kaynağıdır
  • İçerdiği yüksek bitki besin elementleri ile bitki için ideal besin kaynağıdır.
     

ORGANOMİNERAL GÜBRE ÇALIŞTAYI
organomineral-basın-toplantısı.png

haber gorseli 02 kitap kapagi.jpeg

2017 yılında TEMA Vakfı ile işbirliği içerisinde organomineral gübrelerin tarım alanlarında kullanımı ve potansiyel uygulama alanları konusunda çalışmalara başladık. Bu konuda öncelikle bilim dünyasının organomineral gübreye bakış açısının ortaya konulması ve yapılan araştırmaların derlenmesi amacıyla bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda sunulan bildirileri kitap haline getirerek kamuoyu ile paylaştık. Bu bildirileri indirmek için lütfen tıklayınız.

YAZIYI PAYLAŞ