Bize emanet edilen doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma misyonumuz ve döngüsel ekonomiye dayalı iş anlayışımız çerçevesinde, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ile küresel iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturan tarım ve hayvancılık, aynı zamanda küresel iklim değişikliğinden (kuraklık ve aşırı yağış) önemli derecede etkilenecek sektörler arasında yer alıyor. Küresel ısınmayı maksimum 1,5°C artacak şekilde sınırlama hedefiyle dünyada ve ülkemizde çeşitli önlemler alınıyor. Biz de Sütaş olarak bu hedeflere katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazlarını azaltma, atıklarımızdan yenilenebilir enerji üretme ve enerji verimliliğini artırma çalışmalarına odaklanıyoruz.

Doğal koşullarda atmosfere metan ve azot oksit salan hayvansal atıkları ve diğer tüm organik atıkları biyogaz tesislerimizde işleyip yenilenebilir enerjiye dönüştürüyoruz. Kojenerasyon teknolojisine sahip biyogaz tesislerimizde, çiftliklerimizden gelen atıkların yanı sıra üretim süreçlerimiz esnasında oluşan tüm organik atıklarımızı değerlendirerek, elektrik, sıcak su,  buhar ve katı-sıvı gübre üretiyoruz.

Ürettiğimiz elektrik enerjisini ulusal elektrik şebekesine veriyoruz. Sıcak su ve buharı süt üretim fabrikalarımızda kullanıyoruz. Ayrıca biyogaz tesislerimizde proses sonucu oluşan yan ürünlerden, bitkisel üretimde kullanılmak üzere organik ve organomineral gübre üretiyoruz. Böylece hayvansal atıklardan kaynaklanan ve önemli bir sera gazı kaynağı olan metan gazının atmosfere salımını engelliyor, atıkları çevreye yararlı hale getiriyoruz.

2013 yılından bu yana,  enerji ve çevre faaliyetlerimiz için yaptığımız toplam 51 milyon doların üzerinde yatırımla, 3 entegre tesisimizdeki elektrik üretimi kapasitemizi 17 MWh’e, termal enerjide ise kapasitemizi 16 MWt’a çıkardık. 2019 yılında toplam 669.405 ton katı atığı bertaraf ettik ve bu sayede toplam 84.223 MWh elektrik enerjisi ve 68.124 MWh ısı enerjisi ürettik (57.178 ton buhar - 23.990 MWh sıcak su).

2019 yılında 62.000 ton organik gübre üretimi gerçekleştirdik. 2016 yılında Karacabey’de Biyogaz Tesislerimizle entegre olarak Organomineral Gübre Üretim Tesisi’ni faaliyete geçirdik. Bu tesisimizde 2019 yılında 2.292 ton organomineral gübre ürettik.

2019 yılında üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının %80’ini biyogaz tesislerimizde ürettik. Bu süt fabrikalarımızın ihtiyacının %88’ine, süt fabrikalarımızın termal enerji ihtiyacının da %21’ine karşılık geliyor.
Sera gazı salımı hesaplamamızda, IPCC5 Metodolojisi’ni esas alarak, Grubun üretim faaliyetleri ve sahip olduğu taşıtlardan kaynaklanan doğrudan emisyonlar (Kapsam 1) ile satın alınan elektriğin tüketilmesine bağlı dolaylı emisyonları (Kapsam 2) göz önüne alıyoruz

2019 yılında Sütaş Grubu 2015 yılına oranla %115 büyüme sağlarken, sera gazı artışı %10 seviyesinde kaldı. Tüm faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı salımı 131 bin ton iken, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 345,6 bin ton sera gazı azaltımı gerçekleşti.

Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri Kyoto Protokolü’nün emisyon azaltım hedeflerine uyumlu olarak ve tüm Dünya tarafından kabul gören bir sertifika programı olan Gold Standart tarafından sertifikalandırılmıştır.

Karacabey ve Tire Enerji Tesislerimizin de, Gold Standart tarafından sertifikalandırılması çalışmaları devam etmektedir.

Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belgelendirdiği ilk “tarımsal nitelikli katı atık bertaraf” tesisi olma özelliğini taşıyor.

YAZIYI PAYLAŞ