Bize emanet edilen doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma misyonumuz ve döngüsel ekonomiye dayalı iş anlayışımız çerçevesinde, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ile küresel iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturan tarım ve hayvancılık, aynı zamanda küresel iklim değişikliğinden (kuraklık ve aşırı yağış) önemli derecede etkilenecek sektörler arasında yer alıyor. Küresel ısınmayı maksimum 1,5°C artacak şekilde sınırlama hedefiyle dünyada ve ülkemizde çeşitli önlemler alınıyor. Biz de Sütaş olarak bu hedeflere katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazlarını azaltma, atıklarımızdan yenilenebilir enerji üretme ve enerji verimliliğini artırma çalışmalarına odaklanıyoruz.

Doğal koşullarda atmosfere metan ve azot oksit salan hayvansal atıkları ve diğer tüm organik atıkları biyogaz tesislerimizde işleyip yenilenebilir enerjiye dönüştürüyoruz. Kojenerasyon teknolojisine sahip biyogaz tesislerimizde, çiftliklerimizden gelen atıkların yanı sıra üretim süreçlerimiz esnasında oluşan tüm organik atıklarımızı değerlendirerek, elektrik, sıcak su ve buhar üretiyoruz.

Ürettiğimiz elektrik enerjisini ulusal elektrik şebekesine veriyoruz. Sıcak su ve buharı süt üretim fabrikalarımızda kullanıyoruz. Ayrıca biyogaz tesislerimizde proses sonucu oluşan yan ürünlerden, bitkisel üretimde kullanılmak üzere organik ve organomineral gübre üretiyoruz. Böylece hayvansal atıklardan kaynaklanan ve önemli bir sera gazı kaynağı olan metan gazının atmosfere salımını engelliyor, atıkları çevreye yararlı hale getiriyoruz.

2013 yılında başlayan enerji faaliyetlerimize yaptığımız toplam 42,5 milyon dolar tutarında yatırımla, 3 entegre tesisimizdeki elektrik üretimi kapasitemizi 17 MWh’e, termal enerjide ise kapasitemizi 16 MWt’a çıkardık. 2017 yılında toplam 811.240 ton katı atığı bertaraf ettik ve bu sayede toplam 82.865 MWh elektrik enerjisi ve 55.375 MWh ısı enerjisi ürettik (49.797 ton buhar - 16.854 MWh sıcak su).

2016 yılında Karacabey’de Biyogaz Tesislerimizle entegre olarak Organomineral Gübre Üretim Tesisi’ni faaliyete geçirdik. 2017 yılında 1.213 ton organomineral gübre ürettik.

2017 yılında Sütaş Grubu’nun toplam elektrik ihtiyacının %66’sını biyogaz tesislerimizde ürettik. Bu üretim süt fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının %89’una, termal enerji ihtiyacının da %20’sine karşılık gelmektedir.

Sera gazı salımı hesaplamamızda, Grubun üretim faaliyetleri ve sahip olduğu taşıtlardan kaynaklanan doğrudan emisyonlar (Kapsam 1) ile satın alınan elektriğin tüketilmesine bağlı dolaylı emisyonları (Kapsam 2) göz önüne alıyoruz. 2017 yılı hesaplamamızda, önceki raporda kullandığımız metodolojiyi değiştirerek, daha güncel olan IPCC5 Metodolojisi’ni kullandık. Geçmiş yılların rakamlarını da yeni metodoloji uyarınca yeniden hesaplayarak revize ettik.

2017 yılında Sütaş Grubu 2015 yılına oranla %47 büyüme sağlarken, sera gazı artışı %13 seviyesinde kaldı. Tüm faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı salımı 136 bin ton iken, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 255 bin ton sera gazı azaltımı gerçekleşti.

2017 yılında işlediğimiz ton çiğ süt başına sera gazı salımımız, 2016 yılına göre artış gösterdi. Bu artışın temel nedeni, Tire Entegre Tesislerimizin tam kapasite ile çalışmaya başlamamış olmasıdır.

Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri Kyoto Protokolü’nün emisyon azaltım hedeflerine uyumlu olarak ve tüm Dünya tarafından kabul gören bir sertifika programı olan Gold Standart tarafından sertifikalandırılmıştır. 2017 yılından itibaren de Sütaş, yarattığı sera gazı azaltımı sayesinde karbon sertifikası satabilecek duruma gelmiştir.

Karacabey ve Tire Enerji Tesislerimizin de, Gold Standart tarafından sertifikalandırılması çalışmaları devam etmektedir.

Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belgelendirdiği ilk “tarımsal nitelikli katı atık bertaraf” tesisi olma özelliğini taşıyor.

YAZIYI PAYLAŞ