Toprak, su, hava gibi doğal varlıkları doğanın emanetleri olarak görüyor; işimizi "doğadan aldığımızı doğaya geri verme" ilkesiyle sürdürüyor, Entegre Yönetim Sistemi politikamızı bu anlayışla oluşturuyoruz.

Süt ve süt ürünleri sektörü hayvansal atıkların ortaya çıkardığı sera gazları sebebiyle iklim değişikliğine etkisi oldukça fazla olan bir sektördür. Ayrıca, hayvan yemi üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek miktarda su nedeniyle, su kaynaklarının korunması ve tarım arazilerinin kaybının önlenmesi de süt sektörünü çok yakından ilgilendirmektedir.

Entegre Yönetim Sistemi politikamız çerçevesinde, iklim değişikliği ile mücadele için yenilenebilir, alternatif enerji kaynaklarını kullanmayı ve kendi atıklarımızdan ısı ve elektrik ihtiyacımızı karşılamayı önceliğimiz olarak belirledik. Atıkları azaltmak ve geri dönüştürmek, tüm yeni ürünleri ve operasyonel süreçleri, çevresel etkisi en az olacak şekilde geliştirmek ve bu yönde tedarikçilerimiz ile çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmak, politikamızın diğer önemli unsurları arasında bulunuyor. Çevresel etkilerimizi yönetmek için süt fabrikalarımızda ve enerji tesislerimizde  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve süt fabrikalarımızda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri başarıyla çalıştırılmaktadır. Çevresel performansımızı yönetim sistemleri ile takip ederek sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli performans kriteri enerji tüketimini ve karbon salımını azaltmaktır. Biz de bu iki kriteri baz alarak performansımızı ölçüyoruz.

Çevre stratejimiz ve yaklaşımımızın çalışanlar tarafından benimsenmesi için, çevre ve doğal kaynakların korunması, sıfır atık, atık yönetimi, enerji yönetimi ve enerji verimliliği gibi konu başlıkları altında eğitimler düzenleriz.

2015 yılından bu yana çalışanlarımıza toplam 5.950 saatlik çevre eğitimi verdik.

Tüm süt üreticilerinin, çiftliklerdeki faaliyetlerin çevresel etkilerini, bu etkilerin nasıl azaltılabileceğini, çiftliklerde oluşan atıkların hangi şartlar altında gübre olarak kullanılabileceğini bilmelerini ve bunları uygulamalarını önemsiyoruz. Bu amaçla süt hayvancılığı eğitim merkezlerimizdeki eğitim programlarında çevre uzmanlarımız tarafından toplam 3.150 üreticiye çevre eğitimi verdik.

YAZIYI PAYLAŞ