27.500 süt üreticimizden 900 bin ton süt aldık. 2017 yılında üreticilerimize yaptığımız toplam ödeme 1,2 milyar TL’ye ulaştı.

Tüketicilere sunduğumuz süt ve süt ürünlerinin kalitesini garanti edebilmek için, kendi çiftliklerimizde titizlikle uyduğumuz 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu şartları ile FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Şartları’ndan kaynaklanan; kalite, hijyen, hayvan sağlığı ve refahı kuralarına uyumu çiğ süt satın aldığımız diğer üreticilerimizden de bekler ve talep ederiz.

Bu koşulların karşılanması için 25 kişiden oluşan Süt Kalite Geliştirme Ekiplerimiz, süt aldığımız çiftlikleri ve süt toplama merkezlerini düzenli olarak denetler ve sütün analizi için numune alırlar. 

Denetimlerde süt alım noktasının özelliğine göre GAP-İyi Tarım Uygulamaları, Gıda Güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı ile çevre etkisi konuları gözden geçirilir ve Gıda Kanunu ile Kalite Yönetim Sistemimizde tanımlı şartların ve kriterlerin sağlanması gerekir.

Çalışılmaya başladıktan sonra ise düzenli denetimler yürütürüz. Bu sırada ortaya çıkan eksiklikler veya süt kalitesi ve hijyeni ile ilgili sorunlar için eylem planları hazırlayıp, gelişmeleri yakından takip ederiz.

Üreticilerimizin, üretim tesislerimize kabul edilmeden önce 14 farklı testten geçirerek kalitesini onayladığımız çiğ süt standartlarını yakalayabilmeleri için sürekli çaba gösteririz. Her hafta SMS yoluyla, hijyen ve kalite başta olmak üzere, hayvancılıkla ilgili önemli gelişmeler konusunda üreticilerimizi bilgilendiririz. 

Ekiplerimiz, denetim ve ziyaretlerinde süt üreticilerine; hijyen, hayvanların beslenmesi ve hastalıkların kontrolü, hayvan refahı, çiftlik gübrelerinin yönetimi, toprak organik maddesinin artırılmasında organomineral gübrelerin önemi konularında bilgilendirme yapar, kendi çiftliklerimizde edindiğimiz tecrübeleri aktarır. 2017 yılında süt alım noktalarında yaklaşık 4.000 denetim ve ziyaret gerçekleştirdik.

Üretici Destek Programı

Süt üreticilerinin en önemli sermayesi süt hayvanlarıdır. Hayvanların sağlıklı olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve belirli kalite ve verimde süt verebilmelerinde besleme önemli bir rol oynar. 2017 yılında Üretici Destek Sorumluları ekibimizi oluşturarak hayvan beslemesi kaynaklı sorunlarının çözümü̈ için süt üreticilerimize destek olmaya başladık.

Üretici Destek Sorumlularımız, süt üreticilerimizin talebi veya Süt Kalite Geliştirme Ekiplerimiz’in sahada tespit ettiği beslenme sorunları çerçevesinde harekete geçerler. Ekiplerimiz üretici bazında rasyon çalışmaları ve besleme programları geliştirerek üreticilere besleme yönetimi desteği sağlar, süt verimliliği ve besleme kaynaklı hayvan refahını artıracak kalite süreçlerini oluştururlar. Ekipler önerdikleri besleme program ve çözümlerinin sahada uygulamasını izler, üreticilerimize uygulama sırasında teknik destek ve danışmanlık verirler.

Sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla süt üreticilerine ve girişimcilere çeşitli eğitim fırsatlar sunarız. Bu konudaki ayrıntılı bilgileri Süt Hayvancılığının Gelişimine Katkımız bölümünde bulabilirsiniz.

YAZIYI PAYLAŞ